Historie plemene - Holandský Ovčák

Holandský OvčákHolandský ovčák   je staré plemeno, které dosáhlo v roce 1890 samostatného uznání. Od té doby jsou, co se vzhledu, povahy  a charakteru  týče téměř beze změny.

V době svého vzniku byli cíleně šlechtěni psi nenároční na údržbu a podmínky chovu (drsná srst s hustou podsadou dobře chrání proti vlhku a větru a zároveň pokud pes promokne rychle uschne) a také museli být zdraví, lehce ovladatelní a s velkou ochotou pracovat. Využívali je zejména zemědělci a pastevci . Tím se utvářel všestranně upotřebitelný pes, zcela oddaný svému pánovi a stádu, které měl na starost. Jeho úkolem  při pasení ovcí bylo udržovat stádo v mírném pohybu a stále u sebe. Nesměl do ovcí kousat a ani je zbytečně honit.

V průběhu světových válek byli holandští ovčáci využíváni jako poštovní poslové v zákopech, jako strážní psi  a vyhledávali miny na bojišti.
Později holandská policie a vojsko používalo holandské ovčáky pro služební účely.

Holandští ovčáci nikdy nebyli příliš rozšířeni mimo zemi původu a v současné době je v Holandsku cca 2000 krátkosrstých, 1000 dlouhosrstých a 750 hrubosrstých
 
Díky zvýšené propagaci se plemeno postupně rozšířilo do Německa, severských zemí, Francie a Švýcarska a postupně proniká i k nám.